Današnji jednočasovni štrajk koji je trebalo da se održi od 11 do 12 časova u fabrici Zastava oružje AD uz učešće preko 2.000 radnika neće biti održan, s obzirom na to da je ispunjen zahtev Štrajkačkog odbora Sindikata o uplati prve rate bonusa u visini od 10.000 dinara. Međutim, sindikat u ovoj kragujevačkoj fabrici i dalje je “u pripravnosti” i sada traži ostavku direktora i predsednika Nadzornog odbora.

- Konfuzija koju su Nadzorni odbor i rukovodstvo fabrike izazvali u petak, 9.februara, uplatom pa povlačenjem novca sa računa radnika, rezultirala je velikim uznemirenjem i nezabeleženim događanjima do sada gde su predsednik Nadzornog odbora i generalni direktor potpuno izgubili kredibilitet kod radnika naše fabrike.

Uslovljavanje i pritisak koji je vršen u toku jučerašnjeg dana na radnike da se pismeno izjašnjavaju da li su za prekid štrajka pratila je ogromna količina izrečenih laži o predstavnicima Sindikata, što je kod radnika u svim fabričkim celinama izazivalo gnev i revolt.

Opšta je ocena svih zaposlenih  da predsednik Nadzornog odbora  i generalni direktor fabrike posle jučerašnjih događanja i iskazanog velikog nepoverenja radnika treba da podnesu ostavke, navodi se u saopštenju Sindikalne organizacije Zastava oružje.

Sindikat nastavlja dalje aktivnosti u cilju ispunjenja postavljenih zahteva. Jedan od glavnih zahteva ovog sindikata, pored isplate bonusa je, izuzimanje fabrike Zastava oružje iz postupka privatizacije koja je predviđena Zakonom o naoružanju i vojnoj opremi, jer je preduzeće od strateškog interesa za odbranu zemlje i koje treba sačuvati kao budući pokretački temelj reindustrijalizacije privrede zemlje.

Skupština Sindikata zahteva i da Ministarstvo odbrane “pokrene pitanje odgovornosti načelnika Uprave za materijalne resurse, generala Bojana Zrnića zato što je svojim nečinjenjem i davanjem podrške sadašnjem menadžmentu doprineo da fabrika Zastava oružje dođe u veoma tešku situaciju, iako je od raspada bivše SFRJ imala najbolju tržišnu poziciju u protekle tri godine zbog čega je propuštena istorijska šansa da se fabrika poslovno stabilizuje i ostvari pozitivne poslovne rezultate”.

Od Ministarstva odbrane traži se i “pokretanje pitanja odgovornosti bivšeg predsednika Nadzornog odbora Zastava oružje Predraga Grbića, i članova Miodraga Lisova i Rajka Petrovića za katastrofalno upravljanje fabrikom tokom poslovne 2015. i 2016. godine, za vreme čijeg mandata je doneto niz odluka koje su išle na štetu fabrike i zaposlenih, a koje su direktno uzrokovale da se fabrika nađe u nepovoljnom poslovnom i materijalnom položaju. I pored toga što su od strane Sindikata blagovremeno obaveštavani o svim negativnim trendovima u preduzeću Zastava oružje, Nadzorni odbor nije sprečio tokove poslovanja koji su fabriku uveli u velike dugove”.