Aranđelovčani će u četvrtak, 5. aprila, imati priliku da se upoznaju sa radom istoričarke dr Suzane Rajić. U Narodnoj biblioteci „Sveti Sava” biće predstavljene dve njene monografije - „Aleksandar Obrenović, vladar na prelazu vekova, sukobljeni svetovi” i „Spoljna politika Srbije, između očekivanja i realnosti 1868–1878”.

Dr Suzana Rajić, redovni je profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predaje istoriju srpskog naroda u Novom veku. Autor je brojnih projekata i naučnih radova i urednik nekoliko naslova i udžbenika.

Ovom prilikom, predstavlja naslove, zasnovane na saznanjima prethodnika, ali i na mnogim novim saznanjima i otkrićima u arhivskim istraživanjima.

Knjiga o kralju Aleksandru je pokazala da je preispitivanje prošlosti i prikazivanje nekih do sada svesno ili nesvesno prećutkivanih događaja jedini ispravan način u traganju za teško dokučivom istorijskom istinom. Lišena dinastijskih ili partijskih predrasuda minulih vremena, bila je u mogućnosti da kritički ispita i sagleda ne samo život kralja Aleksandra, već i jedan od najvažnijih perioda naše prošlosti.

Kada se knjiga sagleda u celini odgovarajućeg istorijskog konteksta vidi se da to nije samo životni put i istorija kratke vladavine kralja Aleksandra, već i istorija političkih, finansijskih, društvenih i spoljnopolitičkih slojeva Srbije kraja 19. i početka 20. veka, te čitava politička kultura jednog perioda.

Druga monografija govori o razdoblju od tragične smrti kneza Mihajla, vremenu maloletstva kneza Milana Obrenovića, do njegovog stupanja na presto Srbije. Ona donosi sliku ne samo spoljne politike, nego i složenog lica Srbije u jednom uzbudljivom vremenu.

Promocija počinje u 19 sati u Čitaonici biblioteke.