Galerija „Rima” započinje izložbenu godinu u svom izlagačkom prostoru u Kragujevcu, postavkom Miheala Milunovića, na kojoj će biti predstavljena umetnikova aktuelna slikarska produkcija iz 2017. i 2018. godine.

Otvaranje izložbe Mihaela Milunović zakazano je u sredu, 9.maja, u 19 časova, a publika će postavku moći da pogleda do 4. juna.

Jedan od međunarodno najuspešnijih umetnika sa ovih prostora, Mihael Milunović živi i radi na relaciji Pariz-Beograd, a njegova dela se danas nalaze u zbirkama Muzeja Ludvig u Beču, Muzej umetnosti i industrije u Sent Etjenu u Francuskoj, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu kao i u prestižnim evropskim kolekcijama poput Kolekcije Solo u Madridu, Kolekcije Esterhazi u Austriji, Kolekcije Maje Pikaso u Francuskoj, Vinerštediša kolekcije u Austriji i Srbiji i drugih.

Milunovićevi radovi predstavljaju arteficijalne konstrukte u kojima je svaki element samostalno i u odnosu prema celini nosilac višeslojne simbolike. Objekti i prizori iz naše realnosti bivaju dekontekstualizovani i na nove načine umreženi u slici, tako da njihova, naizgled prepoznatljiva forma, postaje označilac novog, složenijeg, a neretko i inverznog smisla.

Hibridne ljudske figure kao likovne metafore određenih izvitoperenih i patoloških osobina pojedinaca, irealne zastave koje tek u bojenom negativu postaju zastave konkretnih zemalja, arhitektonski i dizajnerski citati kojima se profilišu širi društveno-politički konteksti - samo su neki od elemenata objedinjenih u začudne narative Milunovićeve slike. U najnovijim radovima umetnik ostaje na liniji svoje kritičke angažovanosti i nastoji da stvarnost izvrne na njeno naličje, da demaskira ekonomsko-političke odnose i sisteme koji upravljaju našom realnošću.

Rođen u Beogradu 1967. godine, Mihael Milunović potiče iz ugledne umetničke porodice -  unuk je slikara Mila Milunovića i sin skulptora Kolje Milunovića i Ane Viđen. Nakon diplomiranja na Fakultetu likovnih umetnosti, specijalističke studije je nastavio u Parizu na École nationale supérieure des Beaux-Arts gde je godinu dana proveo u klasi Vladimira Veličkovića, ali i sarađivao sa drugim gostujućim profesorima poput Marine Abramovič i Tonija Brauna.

Široki medijski publicitet stekao je zahvaljujući prošlogodišnjem monumentalnom projektu koji je nastao u saradnji sa kompanijom Vinerštediša kada je čuvena zgrada Ringtrum u Beču bila u celini obavijene reprodukcijom Milunovićeve slike Vizija, što je samo skrenulo pažnju široj javnosti na njegov već postojeći međunarodni ugled.