Izložba „Dokumenti”, autora Ivana Petrovića, biće otvorena u „Kontakt” galeriji kragujevačkog SKC-a, u utorak 26. septembra,  u 20 sati. Izložbu će otvoriti Una Popović, istoričarka umetnosti i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

- „Dokumenti” su neobičan fotografski projekat jer je u njima uobičajeni metod istraživanja arhive izokrenut. Umesto kritičkog čitanja skrivene strukture zvanične arhive kao ključnog dela ideološkog aparata, Petrović se okreće preispitivanju sopstvene fotografske arhive. U ponovljenom čitanju, on seriju fotografija tretira na način na koji se uobičajeno tretiraju pojedinačne fotografije. Paradoksalno, osnovna jedinica projekta – pojedinačna fotografija, postaje varijabila čije značenje ne zavisi samo od matične serije, već i od svih fotografija na izložbi, smatra Mihailo Vasiljević.

Ivan Petrović (Kruševac, 1973) diplomirao je na Akademiji umetnosti „Braća Karić”, u Beogradu 2002. godine na odseku fotografije. Pored fotografije, koja predstavlja osnovnu oblast njegovog delovanja i rada (umetnička, istraživačka, pedagoška), bavi se i kratkom formom dokumentarnog filma i videom. Umetnička praksa Ivana Petrovića proističe iz višeznačnog istraživanja fotografskog medija i zasnovana je uzajamnim odnosima dokumentarizma, aproprijacije i revalorizacije. Tematska interesovanja usmerena su mu ka pitanjima istorije, nasleđa i diskontinuiteta; identiteta i lične istorije pojedinca, kao i pozicije koju medij fotografije zauzima usled izmenjenih kulturnih, društveno-političkih ili tehničko-tehnoloških paradigmi.

Izložba će biti otvorena do 9. oktobra.