U Kontakt galeriji kragujevačkog SKC-a, u utorak, 25. februara, biće otvorena izložba „Dizajn enterijera i arhitektonskih sklopova”, autorki  dr Jelena V. Atanisijević, mr Sanja Drvenica i dr Ivana Pavlović. Izložbu će otvoriti Dušan Soković, arhitekta.

Arhitektonski sklop predstavlja veštinu vizuelne komunikacije između autora-projektanta i korisnika prostora kroz jedinstvo različitih funkcionalnih, konstruktivnih i tehnoloških sistema podcelina definisanih jedinstvenim konceptom. Dizajn enterijera je sastavni deo arhitektonskog sklopa na svim nivoima kompozicije i predstavlja zaokruženu reprezentativnu celinu forme. Uzročno-posledična povezanost celokupnog sistema arhitektonskog izraza kvanitativno i kvalitativno se transformiše u jedinstvni umetnički dizajn sa visokim estetskim kriterijuma.

Autori prikazanih različitih rešenja sklopova ukazuju na primenu standardizacije rešenja uz definisanje jasnih projektantskih principa i modula. Dizajn podsklopova enterijera i eksterijera tretiran je kroz primenu trojstva svetla, materijala i forme u definisanju i dipoziciji arhitektonskih elemenata.

Uočljiva je i primena vertikalne segragacije u definisanju prostornih elemenata podsklopova, kako bi se postigla integralna kompaktnost kompozicionog rešenja i velike forme u diskursu dizajna prostora, kao protivtežu konzumerističkom dizajnerskom diskursu. Poznavanje elemenata forme, praforme, arhitektonskih detalja kroz analize i studije istraživanja, autori su postavili prostorne koncepte koji se mogu sagledavati, upoređivati i razvijati kroz samu fluktuaciju prostora korisnika.

Izložba će biti otvorena u 20 sati, a može se pogledati do 10. marta.