Izložba fotografija „Tiha mesta“, Ivana Arsenijevića biće otvorena u četvtak, 28. novembra u Gradskoj galeriji „Mostovi Balkana“ sa početkom od 20 sati.

U seriji radova pod nazivom „Tiha mesta“ Ivan Arsenijević prikazuje istoriju sadašnjosti, pozivajući se kako sam ističe, na tezu  Zigmunda Baumana o fluidnoj površini savremenog društva: „fluidni život, baš kao i fluidno moderno društvo, ne mogu zadržati isti oblik, niti pravac“.

Autor na svojim fotografijama istražuje svakodnevicu, sve njene promenljive registre, kao suspenziju opipljivog, realnog, efemernog sveta. To su tiha mesta, intimne percepcije prostora i vremena, prisustva i odsustva. Naizgled hladni zamrznuti kadrovi, filigranski čisti u kompoziciji, skoro idilični u svojoj jednostavnosti i kontemplaciji, referiraju na temu identiteta u kontekstu sveopšte nestabilnosti.

Ivan Arsenijević rođen je 1972. godine u Kragujevcu. Diplomirao na Akademiji umetnosti BK u Beogradu, odsek fotografija u klasi profesora Milana Aleksića. Školu Jugoslovenskog instituta za novinarstvo u Beogradu, odsek TV produkcija, završio 1994. godine. Trenutno je na postdiplomskim studijama na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije.

Radi kao urednik likovnog i filmskog programa SKC Kragujevac. Realizovao veći broj samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. U svom radu bavi se pitanjem urbanih prostora i identiteta pojedinca u njima.