U kragujevačkoj galeriji „Mostovi Balkana”, u četvrtak, 31. oktobra, u 20 sati, biće otvorena izložba slika meksičkog umetnika Viktora Uga Riosa Olmosa.

Tema grafičkog istraživanja ovog meksičkog umetnika vezana je za pejzaž. Njegovo određenje pejzaža je konceptualna konstrukcija. Autor ne stoji pred realnim prostorom da bi ga preneo na omeđenu papirnu površinu. Na radovima nema urbanih elemenata i zbog toga ostavljaju utisak apokaliptičnih prostora.

Izložba obuhvata ciklus od 20 radova nastalih u poslednje dve godine. Kao izvanredan poznavalac tradicionalnih i novih grafičkih tehnika prilagođava ih potrebama sopstvenog stila i iskaza. Vešto koristi mogućnosti akvatinte, bakropisa, litografije, lasera, monotipije. Karakteriše ih suženi kolorit od bele, preko sivih tonova do crnih uz vrlo suptilno korišćenje plave.

Viktor Ugo Rios Olmos rođen je 1980. godine u gradu Meksiku. Aktuelni je profesor na FAD, UNAM kao koordinator u Ateljeu za produkciju i grafička istraživanja Karlos Olačea, i šef Kolegijuma za štampu, od 2012, profesor u Ateljeu litografije.

Vodio je radionice duboke štampe i eksperimentalne grafike na Institutu za tehnologiju i visoko obrazovanje Monterej u Gradu Meksiku. Tokom deset godina predavao je na predmetima istorije umetnosti, vizuelne komunikacije, crtanje i slikanje na Institutu Don Boško.