Postavka mozaika „Via Diagonalis” biće otvorena u kragujevačkoj galeriji „Mostovi Balkana”, u četvrtak 8. februara, u 20 časova. Izložba se može pogledato do 27. februara, a kragujevačkoj publici će se tom prilikom predstaviti 14 umetnika iz Bugarske i Srbije

U rimsko doba glavni put koji je severne granice Rimskog carstva povezivao sa Konstantinopoljem  nazivao se Via Diagonalis. Taj put je polazio iz Singidunuma (Beograda), a stanice na tom putu kroz istočni deo Carstva, buduću Vizantiju, bili su  gradovi: Naissus (Niš), Serdika (Sofija), Philippopolis (Plovdiv) i Adrainopolis (Jedren).

Namera ovog projekta je da poveže postaje na ovom drevnom putu i to kroz likovnu tehniku koja je u Rimskom carstvu bila dominantna u slikarskom izrazu - mozaik.

Povezivanje mozaičke likovne scene Bugarske i Srbije na ovoj izložbi pokazuje da savremeni likovni umetnici, koji se bave drevnom tehnikom mozaika, u ovom mediju na veoma ubedljiv način rešavaju savremene likovne probleme.

- Susret dve škole, Beogradske i Bugarske, i njihovi različiti pristupi savremenom mozaiku ovde su veoma vidljivi. Sa jedne strane, u radovima umetnika iz Bugarske uočljiva je upotreba jarkih boja i određena ekspresivna figuracija.

I radovi apstraktnog izraza su, takođe, u funkciji ove ekspresije. Kao najpogodniji materijal za ovaj način izražavanja u mozaiku bugarski umetnici pretežno koriste mozaičku pastu, navodi Petar Vujošević, autor izložbe.

Nasuprot tome, dominantno mozaičko likovno stvaralaštvo u Srbiji okrenuto je prirodnim materijalima, posebno kamenu,  i u velikoj meri geometrijskoj apstrakciji.

U delima u kojima je prisutna figuracija, ona nikada nije kopija štafelajnog slikarstva, niti je prenošenje štafelajne slike u mozaik.

- Iz predstavljenih radova na ovoj izložbi lako možemo uočiti da su obe scene likovno utemeljene i da pedstavljaju adekvatan izraz sredina u kojima su nastale, i da već godinama istrajno i plodno stvaraju, smatra Petar Vujošević.

Ovo zajedničko izlaganje, prvo ovakvog obima u našoj zemlji,  početak je jedne koncepcije ponovnog otkrivanja, razvoja i izgradnje specifičnog duha Balkana.