Izložbom najnovijih radova Perice Donkova kragujevačka galerija „Rima” započinje ovogodišnji program u svom kragujevačkom prostoru. Centralni radovi izložbe, čije je otvaranje zakazano za četvrtak, 11. aprila, u 19 sati,  jesu specifične slike monumentalnih formata naslovljene „Gluva soba“.

Izvedene na gruboj sargiji, nezategnutoj na blind ramovima već sirovo prikucanoj za zidove, ove apstrakte slike ne stoje u postavci kao samostalni artefakti već obavijaju zidove galerije stavljajući ambijent u službu doživljaja. Između slike i instalacije, Donkov i najnovijim radovima nastavlja da preispituju granice slike kao medija.

Slika se najpre nameće kao polje ekspresije u koje umetnik učitava karakter sopstvenog osećanja postojanja u savremenom svetu. Istovremeno, napuštajući blind-ram ona napušta objektnost slike, a instaliranjem nalik parapetnom zastoru koji zaklanja većinske površine zidova, teskobna atmosfera slike postaje opipljiva, jer se iz prostora uma preliva i u fizičko okruženje posmatrača. Donkovljeve slike svoju potpunu eskpresivnu snagu postižu tek postajući membrane oko prostor posmatrača koji umesto da sa delom komunicira sa pozicije izvan slike, sada zapravo biva usisan u nju.

Naslov najnovijih radova - „Gluva soba“, kao i naslov čitavog ciklusa kome nove slike pripadaju - „Soba sa pogledom“ jasno ukazuje na to da se doživljaj slike prepliće sa doživljajem prostora shvaćenog kao homogenog spoja duhovnog i telesnog ambijenta.

- Izložbom u galeriji „Rima”, Perica Donkov potvrđuje svoj umetnički stav - „aktivan stav umetnika individue koji se, suočen sa egzistencijalnim ambisom savremenog čoveka, bori za apsolutnu slobodu OD i apsolutnu slobodu ZA”, navodi Milica Todoroviću u katalogu Donkovljeve izložbe.

Izložba Perice Donkova može se pogledati u „Rimi” do 6. maja.