U Kontakt galerija i galeriju SKC-a, u utorak, 23. novembra, biće otvorena izložba „Angst” Milice Ružičić. Otvaranje izložbe zakazano je u 20 sati, a kragujevačkoj publici ova autorka predstaviće se slikama i crtežima.

Milica Ružičić diplomirala je 2005. na vajarskom odseku u klasi profesora Mrđana Bajića, a magistrirala 2008. na istom fakultetu. Godine 2016. odbranila je doktorski umetnički projekat na temu „Interaktivna instalacija u javnom prostoru Dolap - Kritički potencijal umetnosti”, i stekla zvanje doktor umetnosti - likovne umetnosti na FLU u Beogradu, mentor Radoš Antonijević. Godine 2019. stekla je zvanje profesora strukovnih studija u polju umetnosti, na VŠLPU.

Od 2005. jedna je od osnivačica i članica nezavisne umetničke grupe Dez.org.

Od 2005. do 2008. bila je angažovana kao saradnica u nastavi na Arhitektonskom fakultetu. Od 2008. godine članica je ULUS-a. Od 2009. predaje vajarstvo na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beograd. Od 2013. je predsednica jedinog reprezentativnog sindikata u školi VŠLPUSS. Od leta 2018. predsednica je odbora vajarske sekcije ULUS-a.

Učestvovala na velikom broju tribina, umetničkih kolonija i radionica u zemlji i inostranstvu.