U kragujevačkoj galeriji „Mostovi Balkana” u četvrtak, 17. oktobra, u 20 sati, biće otvorena izložba slika „Sučeljavanja”, autora Veljka Vučkovića.

Filmska slika, tačnije fragment njenog kontinuiteta u Vučkovićevim slikama svedena je na amalgam poteza, što je plod izvesne meditativnosti, u kojoj se odvijaju spajanja i razdvajanja elemenata slike, navodi se u katalogu izložbe. 

Ona je bazirana na dva ključna argumenta: na ekstenziji koju filmska slika donosi našim čulima, čime se kao osnov građenja poteza koji se odvija duž određene crte postavlja mogućnost detektovanja nečega što samo oko nije u stanju da opazi, kao i uranjanje u beskrajne linije filmskih slika, tačnije u njihove montažne logike.

Služeći se pomenutim amalgamisanjem, umetnik evocira složenu kolažno-montažnu memoriju filma, zadirući pritom u kompleksne forenzičke relacije ekstrahovane slike. One su na slikarskoj plohi vidljive u tragovima.

Ovaj mladi umetnik rođen je 1994. godine u Gornjem Milanovcu, a master studije primenjenog slikarstva završio je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Nikole Božovića. Na istom fakultetu je trenutno student druge godine doktorskih studija.

Izložba će trajati do 5. novembra.