Narodna biblioteka „Dušan Matić” u Ćupriji raspisala je konkurs za dodelu književne nagrade „Matićev šal“ za 2018. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju svi mladi pesnici, starosti do 27 godina, sa svojom prvom knjigom pesama koja je objavljena u periodu između 1. septembra 2017. i 31. avgusta 2018. godina.

Svi zainteresovani kandidati, izdavačke kuće ili ustanove kulture treba da pošalju pet primeraka knjige pesama na adresu Narodna biblioteka „Dušan Matić”, sa naznakom za konkurs „Matićev šal”, Milice Cenić 15, 35230 Ćuprija.