Na prvom ovogodišnjem koncertu u Univerzitetskoj galeriji, publika će biti u prilici da čuje kompozicije Koha, Tansmana, Arnolda i Elgara u izvođenju pijaniste Natalije Mladenović i fagotiste Ivana Jotića. Koncert je zakazan u četvrtak, 5. marta, od 19 sati, u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu.

Natalija Mladenović je zaposlena kao viši  muzički saradnik na Katedri za gudačke instrumente Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Sa sedamnaest godina je primljena na Moskovski državni konzervatorijum „Čajkovski”, gde je studirala u klasi Larise Djedove, Irine Osipove i Jevgenija Malinjina. Diplomirala je 1996. godine sa odličnim uspehom i stekla zvanje magistra umetnosti. Osvojila je nagrade na međunarodnim takmičenjima „Petar Konjović” u Beogradu i „Rubinštajn” u Parizu.

Ivan Jotić  je zaposlen kao docent na Katedri za duvačke instrumente na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevacu. Muzičku školu je završio u Beogradu, gde je i diplomirao na Katedri za duvačke instrumente Fakulteta muzičkih umetnosti u klasi prof. Mirka Isaeskog. Od početka školovanja dobitnik je više prvih nagrada i priznanja na takmičenjima i festivalima u SFRJ.