U kragujevačkoj biblioteci, u utorak, 10. septembra, u 19 sati, biće otvorena izložba „Minijature na zrnu graška”, autora Dejan Vukićević. Postavku čine retke i minijaturne knjige srpske nacionalne biblioteke koje su toliko male da se ne mogu čitati golim okom.

Minijaturne knjige postoje otkad i knjiga uopšte. Najčešće su služile kako bi se štampari dokazivali, ali su pokazale i svoju praktičnu stranu i funkcionalnost. Devetnaestovekovne dame su ih nosile kao ukras oko vrata. Izložba predstavlja minijaturna izdanja, retke i minijaturne knjige iz fondova Narodne biblioteke Srbije, kragujevačke biblioteke i privatnih zbirki.

U ovoj postavci najzastupljenije su beletrističke knjige, monografske, jezički rečnici, mali broj teološke literature, nekoliko političkih pamfleta.

Autor izložbe je dr Dejan Vukićević, rukovodilac Fonda stare, retke i minijaturne knjige u našoj nacionalnoj biblioteci.