Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Centar za mir i međukulturni dijalog u Kragujevcu organizuje okrugli sto na temu ljudskih prava u Srbiji danas. Ovaj događaj je prvi u nizu okruglih stolova koji će biti održani u narednom periodu na temu ljudskih prava u različitim oblastima naše društvene stvarnosti u okviru projekta „Imamo pravo”

Na okruglom stolu, 12. decembra, o stanju ljudskih prava u Srbiji danas razgovaraće Marko Đurišić, narodni poslanik, Jelena Milanović, predsednica Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije, Tibor Moldvai, direktor departmana za demokratizaciju, Institut za evropske poslove, Bojana Vlajović Savić, novinarka, udruženje Res publika Kragujevac i Branislav Nikolić, aktivista udruženja Romanipen.

Okrugli sto biće organizovan u utorak, 12. decembra u 18 sati u Studentskom kulturnom centru Kragujevac.