Završno predstavljanje Dramske sekcije SKC-a u formi otvorene probe, koja se tradicionalno održava u junu je odložena.

Da podsetimo, „Otvorena proba” je kratka kolaž-forma kojom se prikazuju tehnike i usvojena znanja iz svih sfera pozorišnog života. Program je bio najavljen za petak, 26. juna.

Otvorena proba ujedno je i idealna prilika za sve zainteresovane, potencijalno nove članove Dramske sekcije, da se upoznaju sa radom i atmosferom koju Dramska sekcija SKC-a nosi.