Turističku vodičku turu do manastira u Levač, u subotu, 27. jula, organizuje gradska turistička organizacija Kragujevca. Predviđena je poseta manastirima Denkovac, Raletinac i Sarinac.

Autobus sa učesnicima ture će poći u 11  sati, od Trga kod krsta.

Prolazeći kroz živopisan Levač učesnici ture će, kroz priču turističkog vodiča, moći više da saznaju o istorijskim, kulturnim i prirodnim znamenitostima kraja kroz koji se prolazi, o selima i njihovom nastanku, kao i o samim manastirima. Po predanju, ktitorke manastira Raletinac, Sarinac i Denkovac su bile tri sestre, Rala, Dena i Sara, koje su krajem 14. veka izbegle od Turaka i zasnovale ova tri manastira.

Zainteresovani mogu da dobiju  sve informacije u Turističkom informativnom centru, koji se nalazi na platou Robne kuće ili pozivom na broj telefona 034/335-302, svakog radnog dana od 8 do 20 sati.