Zbog izuzetnog interesovanja publike, posebno zbog organizovanih grupnih poseta, izložba Vladimira Veličkovića produžena je do 20. januara 2018.

Slike velikih dimenzija nastale tokom 2016. i 2017. godine, kao i „Požari” manjih formata predstavljaju Veličkovićevu najskoriju produkciju u kojoj su sve više zastupljeni zloslutni pejzaži, sa raspećima i lomačama na horizontu.

Naseljeni tipičnim Veličkovićevim životinjama - gavranima, vranama, psima, kao i izmučenim i usmrćenim ljudskim telima - ovi radovi sa jedne strane ostaju u korpusu prepoznatljivih Veličkovićevih motiva i tema, dok sa druge strane svedoče o umetnikovoj vitalnoj stvaralačkoj energiji kojom ne prestaje da komentariše stanje sveta u kome živi i koji proživljava.

Deo kragujevačke izložbe su i crtež „Tela” čije je nastajanje tema francuskog dokumentarnog filma o Vladimiru Veličkoviću, snimljenog 2010. godine u režiji Fransoa Katonea. Film je prethodne godine prikazan u sali Auditorijum pariskog Luvra, a publika može da ga pogleda tokom trajanja izložbe kao sastavni deo postavke.