Povodom obeležavanja 50 godina od izlaženja prvog broja lista kragujevačkih studenata FAKK, u sredu, 27. novembra, biće organizovana tribina, na kojoj će učestvovati članovi redakcije i Nenad Filipović, rektor Univerziteta, dok će moderator programa biti Mirko Demić.

FAKK je skraćeni oblik složenice fakulteti Kragujevca, za šta je zaslužan akademski slikar Tanasije Stojić Ruzmarin. Ovaj list nastao je u trenutku kada se shvatilo da „Mladi mašinac”, prvi časopis za studente, ne može pokriti sve teme iz studentskog života. Prvi glavni urednik bio je Zoran Erak, a tehnički Slobodan Babić Sarma.

Časopis je bio apsolutno nekonzervativan, a izlazio je na svakih 15 dana. Takođe, važno je napomenuti da su u njegovoj redakciji bili Dragoslav Marković, prevodilac sa nekoliko jezika i ilustratori LJubomir Milojević i Aleksandar Dimitrijević Krnja.

Tribina počinje u 17 sati.