Bankarski sektor Srbije je prvo tromesečje ove godine završio sa pozitivnim rezultatom od 18,1 milijardu dinara što je poboljšanje u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja banaka, 24 banke su poslovale sa dobitkom čiji je zbirni iznos 18,6 milijardi dinara, dok je šest banaka ostvarilo negativan finasijski rezultat ukupno 0,5 milijardi dinara.

Na rast neto dobitka je najviše uticalo povećanje u delu ostalih poslovnih prihoda, koji u prvom tromesečju 2017. godine, iznose 3,7 milijardi dinara, i veći su za 2,7 milijardi dinara.

Najveći deo tog povećanja se odnosi na rast prihoda po osnovu smanjenja obaveza za 1,9 milijardi dinara i ono je zabeleženo kod jedne strane banke.

Drugi faktor koji je doprineo poboljšanju profitabilnosti u posmatranom tromesečju bio je smanjenje neto kreditnih gubitaka koji su svedeni na 1,2 milijarde dinara, što je za 52,8 odsto manje nego u istom periodu 2016. kada su oni bili 2,5 milijardi dinara.

Banke su zabeležile neto prihod po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja u iznosu od 384 miliona dinara, za razliku od istog perioda prošle godine kada su po osnovu direktnog otpisa imale neto rashod od 334 miliona dinara.