Poskupljenje bankarskih usluga i naplaćivanje novih, posledica su nikad manjih kamatnih stopa. Naplaćivanje provizije i na nerealizovane čekove građana uvodi sve više banaka u Srbiji kako bi povećale svoju zaradu u trenutku kada su kamate, kao osnovni prihod njihove zarade, rekordno niske.

Usluga izdavanja čekova drastično je poskupela sa 5 na 30 dinara, sto znači da za 10 izdatih čekova banke naplaćuju 300, umesto dosadasnjih 50 dinara. Na ovaj početni trošak dodaje se i nova naknada za nerealizovane čekove u iznosu za 30 dinara po broju meseci odloženog plaćanja. Odloženo plaćanje, npr. na 6 meseci uvećaće troškove za 180 dinara, to u prevodu znači veću naknadu bankama za dužu otplatu. Banke naplaćuju i 100 dinara na ime troškova realizacije čeka po njihovom dospeću na naplatu. Kada se sve sabere, provizija za ovaj način plaćanja je veća od kamate na bilo koju karticu.

Suprotno odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga pojedine banke naplaćuju i usluge za koje je propisano da budu besplatne, npr.  zatvaranje tekućeg računa, izdavanje papirnih slipova na bankomatima...

Naplaćivanjem novih provizija i povećanjem cena za stare namete banke su u prethodnoj godini  ostvarile čistu neto zaradu u iznosu od 35, 3 milijarde dinara.