Srbija se nalazi među zemljama koje beleže najveći pad broja stanovnika na svetu. Na ovoj negativnoj listi, pored Srbije mesto je pronašlo još devet zemalja iz istočne Evrope.

Istraživanja su pokazala da će populacija u ovim zemljama do 2050. godine biti smanjena za 15 procenata.

Među deset zemalja koje beleže najveći pad broja stanovnika nalaze se Bugarska, Moldavija, Letonija, Ukrajina, Hrvatska, Litvanija, Rumunija, Srbija, Poljska i Mađarska. Stručnjake još više zabrinjava činjenica što većina ovih zemalja odbija da razmotri rešenja za usporavanje „predstojeće demografske katastrofe”.

Veruje se da će u Srbiji do 2050. godine broj stanovnika biti manji za 15 posto, dok je najgora situacija u Bugarskoj, u kojoj će se sadašnjih sedam miliona stanovnika do 2050. godine smanjiti na 5,4. To je smanjenje od čak 23 posto.

Od 1989. godine u 11 zemalja broj stanovnika je smanjen za više od deset posto, a od balkanskih zemalja u toj grupi nalazi se jedino Bosna i Hercegovina.

Na pad populacije utiču tri faktora – smanjenje stope fertiliteta, masovna emigracija i relativno visoka stopa smrtnosti.