Elektrodistribucija Jagodina najavljuje da će u petak, 17. maja, bez struje biti deo sela Grabovice kod Ćuprije.

Zbog planiranih radova bez električne energije će biti kupci koji se napajaju iz TS10/0,4Kv Grabovica 2 - izvod ka Zlatovu i to u vremenu od 8 do 15 sati.