U Srbiji trenutno ima „samo“ 247 ispektora za rad, pokazuju podaci Agencije za privredne registre. Budući da je u našoj zemlji registrovano blizu 400.000 privrednih subjekata, prosta računica kaže da jedan inspektor pokriva više od 1.550 preduzeća.

Zbog toga je neophodno povećati njihov broj kako bi se ispunili standardi Evropske unije u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu.

Maja Ilić, načelnik Odeljenja za studijsko-analitičke poslove Inspektorata za rad objašnjava da je konstantno povećanje broja privrednih subjekata, otežano funkcionisanje privrede, kao i sve veći broj zakonskih i podzakonskih akata koje poslodavci moraju da primenjuju, a nad čijim sprovođenjem nadzor vrše inspektori rada uslovilo da je njihov broj potrebno znatno povećati.

Koliki posao obavljaju inspektori rada Ilić najbolje ilustruje podacima da je samo u prvih šest meseci ove godine inspekcija rada dobila preko 15.000 obaveštenja poslodavaca o početku svog rada na gradilištima. Najviše ih je stiglo sa teritorije Beograda, čak 6.007 obaveštenja, dok je na teritoriji cele Šumadije samo 689 investitora krenulo sa izvođenjem radova na terenu. Zbog velikog obima posla 242 inspektora je do sada posetilo više od 7.000 gradiliđšta u zemlji.