Država je kao novčano obeštećenje za oduzetu imovinu, koju starim vlasnicima neće vraćati u naturi, spremila dve milijarde evra, navedeno je u Agenciji za restituciju. Ovaj iznos će biti ispaćen naslednicima po važećem zakonu, iako je vrednost imovine koja je oduzeta skoro 14 milijardi evra.

Osnovica obeštećenja za imovinu koja ne može biti vraćena u naturi od 13,68 milijardi evra utvrđena je na osnovu procene Poreske uprave i sada je, po rečima Strahinje Sekulića iz Agencije za restituciju, na potezu Vlada koja treba da utvrdi vrednost koeficijenta po kome će se obavljati nadoknada.

Vlada treba da utvrdi osnovne elemente obveznica, iznos emisije i uslov distribucije i naplate obveznica, na osnovu kojih će Agencija moći da donese pojedinačna rešenja u kojima će utvrditi tačan iznos obeštećenja, rokove i akontaciju.

Podnosioci zahteva za povraćaj imovine će na osnovu rešenja Agencije moći da naplate akontaciju u novcu, koja iznosi deset odsto od utvrđenog iznosa obeštećenja. Te obveznice dospevaju u roku od 12 godina i isplaćuju se u godišnjim ratama, počev od 15. decembra 2018. godine.

Obveznice će građanima dospevati u različitom rokovima, zavisno od njihove starosti. Naime, zakonom je predviđeno da za građane koji su 6. oktobra 2011. godine, na dan stupanja na snagu novog zakona, imali preko 70 godina, obveznice će dospevati u roku od pet godina, a za one koji su bili stariji od 65 godina, rok dosteća je deset godina.

Maksimalan iznos koje neko lice može dobiti na ime obeštećenja iznosiće 500.000 evra, a obveznice će glasiti na ime, biće prenosive i isplaćivaće se u evrima.