Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za dodelu inovacionih vaučera, koji su novi mehanizam finansijske podrške namenjen malim i srednjim preduzećima, a zainteresovani će moći da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara.

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović istakao je da ključ za jačanje inovacionog ekosistema leži u jakoj vezi između nauke i privrede, te da je cilj programa da se ojača spona između istraživačkih institucija i malih i srednjih preduzeća.

Sve se radi preko portala, bez dostavljanja bilo kakvih papira, te građani tako mogu sebi da olakšaju i život i usluge, a važno je da sve bude jednostavno, digitalizovano i bez papirologije

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća moći će da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800. 000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučnoistraživačkih organizacija, kako bi rešila tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju.

Javni poziv otvoren je do 21. maja 2018, odnosno, sve dok opredeljena sredstva u iznosu od 24 miliona dinara ne budu utrošena. Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave.