Elektrodistribucija Kragujevac najavljuje da će u utorak, 11. decembra, bez struje biti nekoliko naselja u gradu i desetak sela.

Zbog radova na zameni mernih uređaja, u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu u ulicama: Karađorđeva na broju 19, Grada Sirena na broju 13, Braće Petkovićna broju 3, Dragoslava Srejovića na broju 29 i 59.

Zbog radova na zameni mernih uređaja, u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Desimirovac (donja mala i gornja mala).

Zbog radova na ispitivanju opreme na trasi dalekovoda, u vremenskom periodu od 10 do 11 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju: Ugljarevac, Ramaća i Stragari (klisura).

Zbog radova na reviziji delova NN mreže, u vremenskom periodu od 10 do 13 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu u ulici: Smederevska od broja 8 do broja 26.

Zbog radova na popravci delova NN mreže, u vremenskom periodu od 12 do 15 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu u ulicama: Dalmatinska, Kazimira Veljkovića, Kolubarska, Kralja Milana IV, Mirka Jovanovića, Omladinskih radnih brigada i Prištinska.

Zbog radova na zameni stuba NN mreže, u vremenskom periodu od 10 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Stragari(kod mosta) na izvodu prema Gornjim Stragarima.

Zbog radova na seči rastinja ispod trase dalekovoda, u vremenskom periodu od 9 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju: Botunje Česmin kraj, Botunje Donja mala, Botunje Grobljanska kosa, Botunje kod škole, Botunje mahala Cerjak, Botunje mahala Glogove, Botunje mahala Potok, Botunje mahala Studenac, Botunje mahala Živadinović, Botunje Ornica i Korman kod igrališta.

Zbog radova na premontiranju stubova na trasi dalekovoda, u vremenskom periodu od 9 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju: Čumić, Čumić Klenovac, Čumić Panjevac, Čumić Vrbovac, Čumić Crvenac i Čumić Limovac.

Zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda, u vremenskom periodu od 9 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju: Gornja Sabanta(Rovine i kod crkve), Velika Sugubina(kod doma, kod porte, kod strelišta i Rapići).

Zbog radova na remontu TS, u vremenskom periodu od 9 do 11 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu u naselju Dragobraća(kod zadruge, Pirovo, Drenovački put, Slana bara).

Zbog radova na remontu TS, u vremenskom periodu od 11 do 13 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Gornje Jarušice .

Zbog radova na preventivnom održavanju TS, u vremenskom periodu od 8 do 10 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Vučić(kod doma).

Zbog radova na preventivnom održavanju TS, u vremenskom periodu od 10 do 12 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Sipić 2 (Medna).

Zbog radova na preventivnom održavanju TS, u vremenskom periodu od 12 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Malo Krčmare kod doma.

Zbog radova na premontiranju stubova na trasi NN mreže, u vremenskom periodu od 9 do 12 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Bošnjane-Vaskovići.