JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje da će u ponedeljak, 1. aprila, bez vode zbog havarija biti:

Sajmište, ul. Save Kovačević bb ( od 08:00 do 10:00 časova ), popravka hidranta

Maršić, ul. Trebinjska 23 ( od 10:00 do 14:00 časova ), popravka priključka

Centar, ul. Kneza Miloša 4/b ( od 08:00 do 10:00 časova ), popravka ventila

Erdeč, ugao ulice Partizanskih kurira i Žanke Stokić ( od 10:00 do 12:00 časova ), popravka zatvarača

JKP Vodovod i kanalizacija napominje da je plan isključenja podložan promeni usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.