JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje da će u sredu, 18. marta, zbog havarija bez vode biti sledeće ulice:

Ćava, ul. Aleksandra Visockog 5 ( od 08:00 do 10:00 časova ), popravka hidranta

Badnjevac – V Reon ( od 08:00 do 12:00 časova ), ulična linija

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.