JKP „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac obaveštava da će u četvrtak, 25. novembra, bez vode, zbog havarijskih isključenja biti ulice: 

Grošnica, ul. Rovinjska 4 ( od 23:35 do 12:00 časova ), ulična linija

Palilule, ul. Sretenjskog Ustava 35 ( od 12:00 do 16:00 časova ), ulična linija

Goločelo, ul. Donje Goločelo ( od 16:00 do 19:00 časova ), ulična linija

Ilina Voda, ul. Vojvode Vuka 16 ( od 00:15 do 12:00 časova ), ulična linija

Ilina Voda, ul. Vojvode Vuka 18 ( od 12:00 do 16:00 časova ), ulična linija

Denino Brdo, ul. Mlavska 58 ( od 16:00 do 19:00 časova ), popravka priključka

Batočina, ul. Starine Novaka 57 ( od 08:00 do 10:00 časova ), kvar u šahti

Osojak, ul. Dr. Meleva 18 ( od 10:00 do 12:00 časova ), kvar u šahti.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.