JKP „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac obaveštava da će u četvrtak, 23. marta, zbog havarijskih isključenja bez vode biće sledeće ulice:

    Ždraljica, ul. Žeželjska na kraju ulice ( od 17:20 do 10:00 časova ), popravka hidranta.
    Žirovnica, ul. Žirovnica – Rogac ( od 10:00 do 15:00 časova ), popravka potisnog cevovoda.
    Ilićevo, ul. Dragomira Ostojića O.Š. ( od 15:00 do 19:00 časova ), popravka priključka.
    Korićani, ul. Filipa Filipovića 26 ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka priključka.
    Erdeč, ul. Partizanskih kurira 30 ( od 12:00 do 16:00 časova ), popravka priključka.
    Kozujevo, ul. Pere Đorđević 1 ( od 16:00 do 19:00 časova ), popravka hidranta.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.