JKP „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac obaveštava da će u petak, 27. januara, zbog havarijskih isključenja bez vode biti sledeće ulice:

    Bresnica, ul. Železnička 5 ( od 09:30 do 12:00 časova ), ulična linija.
    Stanovo, ul. Živke Žiropađe ( od 12:00 do 16:00 časova ), ulična linija.
    Stanovo, ul. Mladena Miloradovića 10 ( od 16:00 do 19:00 časova ), popravka hidranta.
    Dragobraća, M.Z. Dragobraća ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka priključka.
    Ćava, ul. Lajkovačka 32 ( od 11:00 do 16:00 časova ), popravka priključka.
    Ćava, ul. Lubreška 6 ( od 16:00 do 19:00 časova ), popravka priključka.
    Bresnica, ul. Višnjićeva 48 ( od 08:00 do 10:00 časova ), kvar u šahti.
    Aerodrom, ul. Avalska bb ( od 08:00 do 15:00 časova ), priključak vode.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.