Zbog usklađivanja reda vožnje sa rasporedom održavanja nastave u školama i potrebama učenika na teritoriji grada Kragujevca, od 1. novembra, doći će do izmene u redu vožnje na linijama 600 i 602.

Linija 600 (Kragujevac - Sugubina - Prvi rakalj)

- Polazak iz Kragujevca u 11:45, pomera se na 11:15;

- Polazak sa Prvog raklja u 12:15, pomera se na 11:45;

- Polazak sa Prvog raklja u 20:45, ubuduće će saobraćati preko Velike Sugubine.

Linija 602 (Kragujevac - Rogojevac - Ramaća - Kamenica)

- Vozilo iz Kragujevca u 12:30 ubuduće će kretati u 9:30 preko Dobrače i Ramaće;

- Vozilo sa polaskom u 13:20 iz Kamenice ubuduće će saobraćati u 10:45 preko Ramaće i Dobrače;

- Vozilo  sa polaskom u 13:40 iz Kragujevca do Rogojevca polaziće u 14:05 i voziće do Kamenice preko Bara, a u povratku u 14:55 iz Kamenice preko Ramaće i Dobrače.