JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac najavljuje da će u petak, 28. maja, bez vode zbog havarije biti tri ulica u Kragujevcu.   

    Aerodrom, ul. Grada Karare 2/2 (od 8 do 12 sati), ulična linija,

    Stanovo, ul. Bogosava Petrovića 3 (od 8 do 12 sati), priključak,

    Erdeč, ul. Partizanskih kurira – OŠ (od 8 do 10 sati), kvar u šahti.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.