Od 34 gradske linije čak 18 je ovoga jutra vozilo skraćeno, saznaje portal Pressek u Gradskoj agenciji za saobraćaj.

Naime, portalu Pressek je rečeno u JKP Šumadija da su svi putni pravci i ulice prvog prioriteta prohodne, ali u GAS-u kažu da autobusi otežano saobraćaju.

Primera radi, prošle večeri nekoliko autobuskih linija nije moglo da vozi redovne linije. Linija br. 5 Male Pčelice – Vinogradu, saobraćala je skraćeno, nije ulazila u ulicu Ljubomira Jovanovića, već je saobraćala do okretnice u Kozojevu, kao i ni u ulicu Svetolika Mladenovića, već do OŠ „Sveti Sava”.

Prema poslednjim informacijama linije 13 i 14 sada saobraćaju do Trmbasa, a jutros su vozile samo do Teferičkog groblja.

Trenutno, linija 1 Dragobraća – Korman saobraća samo do prodavnice u Botunju, a linija 3 Ždraljica Bresnica – Denino brdo autobus ide do prodavnice ispred Vodovoda u Ždraljici

Linija 8 Višnjak – Stara opština saobraća do raskrsnice na kružnom putu, linija 9 Ćiftina Ćuprija – Cvetojevac  do Bozmana, a linija 16 Veliko Polje – Desimirovac Selo  do pumpe u Desimirovcu.

Takođe linija 18 Stanovo – Bozman vozi samo do pumpe u Stanovu.

Problema ima i na nekim prigradskim linijama: 600, 601, 602, 605, 607, 608, 609 i 611.