Bivšim vlasnicima ili njihovim naslednicima kojima je nacionalizovana imovina, a podneli su zahteve za restituciju, prva rata naknade biće isplaćena do kraja ove godine.

Obeštećenje će biti isplaćivano u obveznicama, prenose Novosti, sa godišnjom kamatom od 2 odsto, počev od 15. decembra 2017. godine.

Osobama mlađim od 65 godina naknada će biti isplaćivana u 12 jednakih godišnjih rata, osobe stare između 65 i 70 godina dobijaće ovu novčanu naknadu u 10 rata, a stariji od 70 godina u pet godišnjih rata. Svi kojima je priznato pravo na obeštećenje po osnovu nacionalizacije prethodno će dobiti akontacije od po 10 odsto procenjene vrednosti konkretne imovine.

Do kraja septembra biće poznata ukupna vrednost imovine za koju će biti obeštećeni stari vlasnici ili njihovi naslednici, a na osnovu toga će Ministarstvo finansija odrediti koeficijent po kojem će biti isplaćivano obeštećenje.

Ako koeficijent bude, na primer, 15 ili 20 odsto, to znači da će stari vlasnik ili naslednik dobiti taj procenat procenjene vrednosti svoje imovine za koju su podneli zahtev i za koju je Agencija za restituciju utvrdila da imaju pravo na novčanu naknadu.

Primera radi, ako je procenjena vrednost nacionalizovane nepokretne imovine 50.000 EUR, a koeficijent 20 odsto, starom vlasniku ili njegovom nasledniku biće isplaćeno 10.000 EUR. Od toga je akontacija 1.000 EUR (10%), dok će preostalih 9.000 EUR biti isplaćivano na sedam, 10 ili 12 jednakih rata uz kamatu od 2 odsto.