Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se 693.000 nezaposlenih, što je po rečima direktora ove ustanove Zorana Martinovića za 3,5 posto manje nego prošle godine.

On je istakao da Nacionalna služba subvencijama podstiče zapošljavanje teže zapošljivih kategorija - mlađih od 30 godina, nekvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika, onih koji imaju preko 50 godina, osoba sa invaliditetom.

Tokom prošle godine je sa evidencije kroz finansiranje NSZ zaposleno 23.000 radnika na određeno i neodređeno vreme, ali i kroz procese prekvalifikacije i stručne prakse.

Ipak, Martinović objašnjava da su nam za dalje smanjenje nezaposlenosti potrebni investitori, oni koji će da zapošljavaju, a ne da otpuštaju i da će takvi uvek imati podršku države.

Uprkos zabrani zapošljavanju u javnom sektoru tokom prošle godine zabeležen je povećan broj radnika i u ovom oblasti, dok je u privatnom sektoru od 71.000 ponuđenih radnih mesta upražnjeno ostalo čak 10.000. Po rečima direktora NSZ dešavalo se da poslodavcima ne odgovaraju radnici, ali i da radnici nisu zadovoljni ponuđenim poslovima, pa je to deo na kome treba raditi i uspostaviti bolju komunikaciju i saradnji između ove dve kategorije.