Naftna industrija Srbije (NIIS) isplatiće dividendu iz prošlogodišnje dobiti danas, 27. avgusta, saopštio je Centralni registar hartija od vrednosti.

Akcionari će kao i proteklih godina na ime dividende primiti četvrtinu dobiti. Tako će iz prošlogodišnje dobiti od 27,8 milijardi dinara akcionarima na ime dividende pripasti 6,9 milijardi dinara, dok će 20,8 milijardi dinara ostati neraspoređeno.

Posmatrano po akciji, akcionari će primiti bruto dividendu od 42,61 dinar po akciji što na poslednjoj ceni akcija od 677 dinara daje dividendni prinos od 6,3 odsto.

Naftna industrija Srbije isplaćuje neprekidno dividendu od 2013. godine, a akcionari su ukupno primili, uključujući i ovogodišnju dividendu, bruto iznos dividendi od 294,86 dinara.