Republički fond za zdravstveno osiguranje raspisao je javnu nabavku za novu obaveznu vakcinu, koja se nalazi u kalendaru vakcinacije od početka ove godine. Reč je o vakcini koja štiti od bakterije streptokokus pneumonija i primaće se u narednih 12 meseci u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

Javna nabavka podeljena je u dve partije – za obaveznu imunizaciju lica određenog uzrasta traži se 165.000 vakcina, a za imunizaciju lica u posebnom režimu 4.500 vakcina. Procenjena vrednost ove javne nabavke je 904 miliona dinara.

Za prvu partiju ponuđaču je potrebno da dostavi ponudu za vakcinu koja se koristi za aktivnu imunizaciju dece uzrasta od dva do navršenih 24 meseca života, a za partiju dva za lica u posebnom riziku od navršene dve godine života i starijih koja nisu prethodno vakcinisana.

Okvirni sporazum sa ponuđačem potpisaće Republički fond za zdravstveno osiguranje, dok će ugovor o javnoj nabavci zaključiti Institut za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut. Posle zaključenja ugovora ponuđač je dužan da do 28. februara 2018. godine obezbedi 41.250 vakcina za prvu i 2.500 vakcina za drugu partiju.

Rok za ponude je 2. februar, a obavezna vakcinacija dece protiv bakterije streptokokus pneumonija počinje 1. marta 2018. godine.