Primena novog Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, koji potrošačima obezbeđuje preciznije označavanje sastava i kvaliteta hrane koju kupuju u prodavnicama počinje od 15. juna.

Ministarstvo poljoprivrede i NALED-ov Savez za hranu i poljoprivredu predstavili su „Vodič za deklarisanje hrane”, kao podršku privrednicima u primeni novog pravilnika.

Cilj ovog vodiča je da potrošač dobije ispravne i jasne podatke, kao i da ga informacije ne obmanjuju, posebno u pogledu sastava, količine, trajnosti, porekla, karakteristika hrane, identiteta i svojstava hrane.

Vodič je kreiran u formi pitanja i odgovora, a najveći deo posvećen je nutritivnoj deklaraciji - energetskoj vrednosti i količini masti, ugljenih hidrata, šećera, proteina i soli. Količinu ovih sastojaka proizvođači će morati da daju na 100 grama ili 100 mililitara proizvoda.

Sve te informacije moraju biti na istoj strani ambalaže, odnosno u jednom vidnom polju potrošača.