Od četvrka 1. marta u Srbiji počinju sa radom posebna tužilaštva i sudovi za borbu protiv korupcije.

Specijalizovani tužioci i njihovi pomoćnici, finansijski forenzičari, već su raspoređeni u četiri regionalna centra, na čijem čelu se nalazi beogradski centar u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Ovo Tužilaštvo procesuiraće krivična dela „visoke korupcije“, u kojima imovinska vrednost prelazi 200 miliona dinara.

Ostali regionalni centri tužilaštva nalaziće se u Novom Sada, Kraljevu i Nišu i oni će se baviti slučajevima korupcije protiv osumnjičenih koji se terete za neki vid zloupotrebe, koja je manja od 200 miliona dinara.

Početak rada novih tužilaštva utvrđen je novim Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, koji stupa na snagu 1. marta.

On je predvideo da Tužilaštvo u Beogradu ima od 20 do 25 zamenika javnih tužioca, u Novom Sadu biće ih od 15 do 20, a u tužilaštvima u Nišu i Kraljevu od 10 do 15 zamenika.

U ovim Regionalnim centrima radiće posebno edukovani tužioci i finansijski forenzičari, čije je zadatak da pomognu tužiocima da odluče ima li mesta za pokretanje krivičnog postupka, a zatim i da pribave što kvalitetnije dokaze i da ih uspešno predstave pred sudom.

Preko 250 sudija i tužioca koji će se baviti slučajevi korupcije prošli su specijalnu obuku na Pravosudnoj akademiji.