Od 1. januara sledeće godine građani i firme imaće na samo jednom internet portalu elektronski uvid u svoje poreske obaveze i dug po tom osnovu.

Građani će uvid u poreske obaveze moći da dobiju jednostavnim unosom JMBG, a ova usluga će biti omogućena i firmama koje će podatke dobijati unosom jedinstvenog poreskog PIB broja.

U jedinstvenom centralnom sistemu, osim poreza na imovinu, nalaziće se i podaci o samodoprinosima i ekološkim i komunalnim taksama.