Od 1. marta 2018. godine u Srbiji bi zvanično trebalo da počnu sa radom četiri posebna odeljenja viših tužilaštva za borbu protiv korupcije. Po prvi put imaćemo specijalizovane sudije i tužioce koji će postupati u predmetima korupcije, a njihova obuka trebalo bi da počne od oktobra 2017. godine.

Početak rada posebnih tužilaštva poklapa se sa početkom primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminla, korupcije i terorizma, koji je usvojen još u oktobru 2016. godine, ali je njegova primena odložena za 1. mart 2018.

Razlog odlaganja primene Zakona leži u potrebi da se sudovi i tužilaštva infrastrukturno pripreme, ali i da bi pojedini tužioci i sudije prošli kroz neophodnu obuku.

Novim Zakonom predviđeno je postojanje četiri posebna odeljenja pri višim tužilaštvima i sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu. Tužilaštvo za borbu protiv korupcije u Beogradu trebalo bi da broji 20 do 25 zamenika javnih tužioca, u Novom Sadu 15 do 20, a u Nišu i Kraljevu 10 do 15.

Predviđeno je da nova odeljenja procesuiraju okrivljenje za zloupotrebu službenog položaja, prevare, zloupotrebe poverenja u privredi, pranje novca, nesavestan rad u službiiI slučne inkriminacije, kada se osumnjičenjima stavlja na teret zloupotreba manja od 200 miliona dinara.

Za krivična dela u kojima imovinska vrednost prelazi 200 miliona dinara, osumnjičene će procesuirati Tužilaštvo za organizovani kriminal i Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu (Specijalni sud).