Sudije i tužioce u Srbiji više neće birati Narodna skupština, kako bi se izbegao politički uticaj na njihov izbor. Ovako radikalna promena pravosudnog sistema značila bi i promenu Ustava, a kako je najavljeno, ustavni amandmani, koji bi regulisali ovu oblast, trebalo bi da budu urađeni već do kraja godine.

Buduće izmene Ustava neće urediti samo način izbora tužioca i sudija, već i članova Državnog tužilačkog veća i Visokog saveta sudstva. Planirano je da se do kraja godine održi pet okruglih stolova u vezi sa promenom Ustava, a na kojima će se doneti i konkretni amandmani. Prvi okrugli sto zakazan je za 7. septembar, navode Večernje novosti.

Tema prvog sastanka biće „Stručnost nosilaca pravosudne funkcije“, dok će se na drugom okruglom stolu, planiranom za kraj septembra, razgovarati o izboru i sastavu Visokog saveta sudstva i Državnog tužilaćkog veća. Na ovom sastanku govoriće se i o izvorima prava, kao i o pitanju sudske prakse.

Poslednji skup planiran je za sredinu novembra, a na njemu će se govoriti o mandatu sudija, njihovom izboru, odgovornosti i stručnosti.

Iako je osnovna ideja promene Ustava, da se smanji politički uticaj na izbor sudija i tužioca, za sada nije jasno ko će umesto Narodne skupštine vršiti nihovo imenovanje. Odgovor na to pitanje trebalo bi da daju okrugli stolovi.

Posle sastanaka na najvišem nivou, budući amandmani trebalo bi da budu prezentovani civilnom sektoru, a zatim će oni biti prosleđeni Venecijanskoj komisiji na mišljenje.