Prosečne neto zarade u Srbiji u 2017. godini bi primenom nove metodologije bile za 2,7 odsto niže nego što je proračunato ranijom metodologijom, i iznosile bi 46.600 umesto 47.893 dinara, saopšteno je u Republičkom zavodu za statistiku (RZS).

Po novoj metodologiji, koja je u primeni od 1. januara ove godine, prosečne zarade se obračunavaju na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave, a ranije su izračunavane na osnovu mesečnog istraživanja.

Podaci o prosečnim platama po novoj metodologiji će biti dostupni 55 dana po isteku meseca na koji se odnose, a odnosiće se na mesto stanovanja, a ne na mesto rada zaposlenih.

RZS je do sada sprovodio mesečno istraživanje o zaradama zaposlenih (RAD-1) na uzorku preduzeća, a anketa je obuhvatala oko 8.000 preduzeća u Srbiji, sa oko 800.000 zaposlenih.

Do sada je obračun prosečne zarade obuhvatao zarade isplaćene u određenom mesecu, bez obzira u kojem su mesecu ostvarene, a podaci o zaradi su bili dostupni 25 dana po isteku meseca.

Zavod je najavio da će prosečne zarade za januar ove godine objaviti 26. marta.