Udruženi sindikati Srbije "Sloga" najavili su da će podneti tužbu protiv banaka koje su "godinama unazad nezakonito klijentima naplaćivale usluge koje u drugim državama ne mogu ni da se zamisle, a kamoli realizuju".

- Bankarski sektor u Srbiji godinama unazad, uz blagoslov države i vlasti, a posebno ćutanje Narodne banke Srbije, potpuno nekontrolisano stiče dobit od raznih provizija i naknada, i po tom osnovu na teret klijenata, osiromašenih građana godišnje zarađuje više milijardi dinara, ističe se u saopštenju tog sindikata.

Kako je objašnjeno, banke su nezakonito sticale dobit naplaćujuči naknade za obradu kredita, praćenje kredita, prevremenu otplatu, korišćenje platnih kartica i podizanje gotovine na bankomatu druge banke, kao i naknade za izdavanje raznih potvrda i dostave pisanih obaveštenja klijentima "iako su bile dužne da ih izdaju i dostavljaju svojim klijentima bez ikakve nadoknade ili provizije".

Ukazano i da je na štetu klijenata naplaćivano osiguranje kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK), "što je apsurd jer ono klijente ne osigurava, već osigurava isključivo banku".