Elektrodistribucija Smederevo najavljuje da će u petak, 14. februara, bez struje biti nekoliko naselja u gradu i okolini.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, u periodu od 9 do 11 sati, bez električne energije ostaće korisnici u Smederevu deo od kafane Lovac prema Beogradu.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, u periodu od 12 do 14 sati, bez električne energije ostaće korisnici u Drugovcu deo oko škole.

Zbog seče rastinja, u periodu od 9 do 14 sati, bez električne energije ostaće korisnici u Mihajlovcu deo prema groblju.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, u periodu od 9 do 14 sati, bez električne energije ostaće korisnici u Malom Orašju deo na ulazu sela prema centru.

Podsećamo da je kontakt telefon dežurnog centra za prijavu kvarova u Smederevu 026 613 592, 026 623 594.