Elektrodistribucija Smederevo najavljuje da su u utorak, 2. Aprila, mogući povremeni prekidi isporuke električne energije u Mihajlovcu i Lipama. Na području Mihajlovca moguća povremena isključenja u vremenskom periodu od 9 do 10 sati, a na području Lipa od 10.20 do 11.20 sati.