Stanovništvo Srbije spada među najstarije populacije globalno, a sa prognozom daljeg intenzivnog starenja usled niskog nataliteta, fertiliteta i odlaska mladih, navedeno je u istraživanju o položaju i socijalnoj uključenosti starijih osoba koje su uradili Crveni krst Srbije i mreža organizacija civilnog društva Humana S.

- Slika o starijem ženama i muškarcima u Srbiji, različitim aspektima njihovog položaja i uslovima života govori da je njihov status relativno nepovoljan, u poređenju sa starijim osobama koje žive na području Evropske unije, stoji u istraživanju

Prema iznetim podacima, u 2016. godini populacija stara 65 i više godina činila je 19 odsto ukupnog stanovništva, od kojih je samo 15 odsto bilo zaposleno.

Istraživanje je, takođe, pokazalo da je potrebno unaprediti pristup zdravstvenim uslugama i proširiti kapacitete lečenja i nege starijih u kućnim uslovima.