Rok važenja ličnih karti na starim obrascima produžen je do 1. aprila 2017. godine. Tako će svi građani koji još uvek nisu podneli zahtev za njihovu zamenu, moći da podižu novac u poštama i bankama zaključno sa krajem marta.

Narodna banka Srbije je takođe, uputila preporuku svim bankama da omoguće svojim klijentima koji poseduju trajne lične karte, da ih koriste za redovne ispate penzija. Tako će stare lične karte biti uvažavane u Poštanskoj štedionici zaključno sa 31. martom, a u ostalim bankama klijenti će do tog datuma moći i da podnose zahteve za kredite.

U MUP-u navode da je od 2008. godine, kada se počelo sa izdavanjem novih ličnih dokumenta do 7.2.2017. izdato skoro 9,5 miliona biometrijskih ličnih karti. Iako je zvaničan rok za podnošenje zahteva istekao, u MUP-u navode da građani i dalje mogu da ih podnose u policijskim upravama i da će im oni biti izdate po hitnom postupku.

Starim i nepokretnim licima, koji iz opravdanih razloga ne mogu sami da podnesu zahtev, MUP je obezbedio podnošenje zahteva van prostorija policijskih uprava. Zbog povećanog obima posla policijske uprave i stanice zahtev za izdavanje novih ličnih karti primaju i vikendom.